Webshop

WEBSHOP

Tekst og indhold kommer snart ...


For alle køb hos KV Varmeservice Aps  gælder, at ejerskabet til det solgte først overgår til køber / modtager,  når der ikke er et økonomisk mellemværende. I den mellemliggende periode, fra den fysiske overdragelse fra KV Varmeservice Aps til køber og til indbetalingen er på KV Varmeservice Aps´ konto, er det købers ansvar at drage omsorg for, at det handlede ikke lider overlast.