Vi udfører

VARMEANLÆG

KV Varmeservice med Erik Jensen i spidsen har mange års erfaring og ekspertise inden for varmeanlæg, små som store.

De af vores kunder, der er afhængige af, at der er varme til deres produktion, søger vi, så vidt det overhovedet er muligt, at komme til i løbet af få timer, når der er nedbrud.


Nedenstående punkter er et udsnit af de områder, vi beskæftiger os med inden for varme:


  • Biobrændsel
  • Rapsolieanlæg
  • Brændeovne
  • Oliefyringsanlæg
  • Erhvervsanlæg
  • Kulfyringsanlæg


Vi udfører også:


  • Reparation
  • Salg
  • Renovering
  • All-round smedarbejde


Hvis du ønsker at høre nærmere, er du er altid velkommen til at ringe til Erik på: +45 2066 6514, eller sende os en mail.

For alle køb hos KV Varmeservice Aps  gælder, at ejerskabet til det solgte først overgår til køber / modtager,  når der ikke er et økonomisk mellemværende. I den mellemliggende periode, fra den fysiske overdragelse fra KV Varmeservice Aps til køber og til indbetalingen er på KV Varmeservice Aps´ konto, er det købers ansvar at drage omsorg for, at det handlede ikke lider overlast.